INVESTERINGSAFTREK In 2018 energiezuinig investeren?

05-12-2017

Stel, een van uw zakelijke goede voornemens in het nieuwe jaar is dat u in 2018 wilt investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Dat kan u meer fiscaal voordeel opleveren dan u in eerste instantie zou vermoeden. Hoeveel dan?

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast die andere! Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA, in 2018, 54,5% van de investeringskosten éxtra aftrekken van de fiscale winst. Hiervoor moet uw investering wel op de Energielijst staan. Hiervoor dient u de Energielijst 2018 te raadplegen. Let op. Komt een investering naast de EIA eveneens in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA)? Dan moet u kiezen voor een van de twee regelingen. Tip. Of u splitst de investeringskosten op in een MIA- en een EIA-deel.

Wanneer vraagt u EIA aan?

Bij aanschafkosten. Voor aanschafkosten geldt dat de aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting ingediend moet zijn. Het aangaan van een investeringsverplichting is het moment dat u een goedkeuring of een akkoordverklaring geeft. Denk hierbij aan de datum van een opdrachtbevestiging. Let op. Voorkom een veelvoorkomende fout: meld uw investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Niet binnen drie maanden na de offerte-, factuur- of betaaldatum.

Bij voortbrengingskosten. Bij voortbrengingskosten worden er op meerdere momenten investeringen gedaan. Hierbij dient iedere investering afzonderlijk te worden gemeld. De aanvraag moet ingediend zijn binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt (betaling is verricht). Worden de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal gemaakt als waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt? Dan geldt dat u de kosten moet melden binnen drie maanden na ingebruikname.

Let op. Voortbrengingskosten betreffen niet alleen de kosten van vervaardiging van een bedrijfsmiddel in eigen bedrijf, maar ook opvolgende investeringen, bij verschillende bedrijven, die uiteindelijk een bedrijfsmiddel tot stand brengen.

Waar vraagt u EIA aan? De aanvraag moet worden ingediend via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer EIA in uw IB-aangifte?

U heeft EIA aangevraagd en een EIA-verklaring ontvangen. Hoe nu verder?

In één jaar betaald. Alle kosten zijn in 2017 of 2018 betaald: u verwerkt de EIA in de IB-aangifte van 2017 respectievelijk 2018.

Niet in één jaar betaald. Heeft u het bedrijfsmiddel in 2017 of 2018 in gebruik genomen en is 2017 of 2018 ook het jaar van investeren? Dan verwerkt u de EIA volledig in de IB- aangifte van 2017 c.q. 2018. Heeft u het bedrijfsmiddel niet in gebruik genomen in het jaar van investeren? Dan komt in de IB-aangifte alleen het betaalde bedrag in het jaar van investeren en verwerkt u de restbetalingen in het jaar van betaling. Let op. De EIA mag u niet later toepassen dan in het kalenderjaar waarin u de investering in gebruik neemt.

Geen winst gemaakt? Als IB-ondernemer verrekent u de EIA in de drie voorafgaande jaren en in de zes volgende jaren.

In 2018 kunt u naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (max. 28%) ook nog recht hebben op de Energie-investeringsaftrek van maar liefst 54,5%. Uw investering moet dan wel op de Energielijst 2018 staan. Download die meteen. Let wel op de juiste wijze van aanmelden en de driemaandstermijn. ( bron: tips en advies eenmanszaak)