Administratiekantoor Veenstra

van Nijmegen Schonegevelstraat 19

8471 BP Wolvega

0561 - 61 84 83

info@akvadministraties.nl

KVK

59661305 Leeuwarden

SOCIAL MEDIA

Veel gestelde vragen

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

Bron: De Belastingdienst

Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:
 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
 • financiŽle aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen
 • ontvangen facturen en kopieŽn van verzonden facturen
 • bankafschriften
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • agenda's en afsprakenboeken
 • correspondentie
 • software en databestanden

  Veel van de gegevens, die nodig zijn voor het voeren van een bedrijf, worden allereerst elektronisch vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiŽle administratie. Denk bijvoorbeeld ook aan de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon of Persoonlijke Digitale Assistent (PDA). Of aan de verkoopgegevens die u registreert met een afrekensysteem, een eenvoudige kassa of Point of Sale systeem.

  Veel afrekensystemen voldoen niet aan onze eisen. Laat u daarom bij de aanschaf van een afrekensysteem goed adviseren. Lees de brochure ĎUw bedrijf en het afrekensysteemí voor meer informatie. U kunt deze brochure downloaden. Steeds meer administratie, maar ook delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) gaat via internet. Ook deze gegevens behoren bij uw administratie!

  Ook als u gegevens, direct of later, op papier afdrukt moet u de gegevens elektronisch blijven bewaren.

  Tip!

  Houd een urenadministratie bij van hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt. Zie voor meer informatie over het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek het site-onderdeel Aangifte doen, belastingen en premies betalen.

  U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen. Het bedrijfsproces moet volledig en redelijk gedetailleerd worden vastgelegd. Als u de gegevens elektronisch vastlegt, dan moet u deze ook elektronisch bewaren. En wel voor de geldende bewaartermijn van 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.

  Wat is mediation precies?

  Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, de mediator. Mediation is een effectieve en voordelige manier om een conflict op te lossen. Een kostbare langdurige juridische procedure bij de rechter is niet nodig. Mediation verschilt van andere vormen van geschillenbeslechting doordat u zelf met de andere partij tot een oplossing moet komen. Beide partijen moeten zich actief opstellen. De Mediation is de manier om een conflict op te lossen indien u de relatie met de andere partij goed wilt blijven onderhouden. Op deze manier kan er ook gezocht worden naar een Ďwin-win-situatieí. Daarnaast bepaalt u zelf de inhoud van de overeenkomst.

  De mediator is onpartijdig

  De mediator is onpartijdig. Dit houdt in dat hij zich niet bemoeit met de inhoud van het conflict. De mediator zal het gesprek leiden en neemt zelf nooit een standpunt in. Hij bewaakt het proces en is de gespreksleider. Daarnaast draagt de mediator zorg voor de juiste informatieverstrekking en transparantie tussen beide partijen. Een mediator heeft een geheimhoudingsplicht.

  Wanneer mediation?

  Mediation kan plaatsvinden indien beide partijen hiervoor open staan op vrijwillige basis. U kunt niet gedwongen worden om mee te werken aan mediation. U kiest ervoor om samen met de wederpartij een oplossing te zoeken. Niemand wordt tegen zijn wil in gebonden aan bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak waar hij het niet mee eens is. Het vertrouwen in elkaar kan dus worden behouden of hersteld worden. U kiest voor mediation, wanneer u snel een oplossing wilt. De weg via de rechter kan soms jaren in beslag nemen, terwijl mediation binnen enkele maanden of slechts weken afgerond kan worden.